Chúng tôi là ai?

Compass_Study_(4925267732) (1)

“Các buổi học tiếng Anh thông qua Skype”

Tiếng Anh trực tuyến Joystream cung cấp các buổi học tiếng Anh thông qua các lớp học một – một bằng cách sử dụng Skype.

“Thật tuyệt vời khi đi du lịch đến các quốc gia khác nhau, nhưng tôi không trò chuyện với mọi người được.”

“Một ngày nào đó, tôi muốn du học tại các nước nói tiếng Anh.”

“Tôi muốn giúp đỡ khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản.”

“Tôi cần phải học tiếng Anh cho công việc của tôi.”

“Tôi muốn được điểm cao trong bài thi của mình.”

Ở trường, chúng tôi cung cấp một loạt các buổi học tiếng Anh phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi có nhiều khóa học bạn có thể lựa chọn.

Sau khi đăng ký lần đầu tiên, bạn có thể học thử 2 buổi học miễn phí, mỗi buổi học trong 25 phút.